Kremičité piesky

V našej ponuke nájdete kvalitné kremičité piesky z lokality Kaolínová baňa Petrovec, ktoré sa vyznačujú vysokou čistotou suroviny a bielou farbou. Kremičitý piesok je triedený vo viacerých krokoch, najskôr na mokro a neskôr ako suchý na sitách. Podľa požiadaviek je dostupný k odberu v plastových vreciach (25 kg), vo vakoch big bag (1,5 t) alebo voľne sypaný (minimálny odber 1 t).

Použitie:

  • zásyp kanalizačných , plynových potrubí alebo elektrických vedení
  • zásyp škár zámkovej dlažby
  • spevnenie trávnych plôch a športovísk
  • zásyp umelých trávnikov

Zloženie:

  • Si02       95,00 %
  • Al2O3      2,57 %
  • Fe2O3     0,24 %
Piesok kremičitý praný biely
0-2 mm
Dekoračné skalky
2+ mm