Riečne kamenivo

V našej ponuke nájdete kamenivo do betónu a kamenivo do nestmelených a hydraulických stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest. Ložisko a triedička frakcií sa nachádza v Panických Dravciach.

Použitie:

  • do budov
  • ciest a iných stavebných diel
  • na hydraulicky stmelené a nestmelené materiály používané v inžinierskom staviteľstve

Objemová hmotnosť:

  • frakcia 0-4 mm :  2,50 – 2,70 t/m3
  • frakcia 4-8 mm :  2,45 – 2,65 t/m3
  • frakcia 8-16 mm :  2,45 – 2,65 t/m3
Riečne kamenivo
0-4 mm
Riečne kamenivo
4-8 mm
Riečne kamenivo
8-16 mm