Bytový komplex Kamence Kysucké Nové Mesto – WOODCOTE Stavebniny Žilina