Bytový Komplex Nová Kasárenská – MPL Trading s.r.o.