Bytový komplex Nový Martin – STAVMAT Stavebniny Martin