Bytový komplex Piritovská alej Nové Zámky – MPL Trading s.r.o. Nové Zámky