Bytový komplex University Park- Martin – STAVIVÁ- Garaj,s.r.o. Liptovský Mikuláš