Cenová kalkulácia

Pre spracovanie Cenovej kalkulácie – ,,Výkaz výmer” je potrebne  zaslať všetky pôdorysy, všetky rezy a všetky pohľady vo formáte PDF.

V prípade,  že súbor prílohy prekračuje maximálnu veľkosť môžete ho poslať priamo na e-mail ponuka@britterm.sk