Cenová kalkulácia

Pre spracovanie cenovej kalkulácie – “Výkaz výmer” je potrebné zaslať všetky pôdorysy, rezy, pohľady, pôdorys krovu a výkres tvaru stropu vo formáte PDF.
Tieto podklady stačia na spracovanie “Výkazu výmeru”.
V prípade, že máte spracovaný “Výkaz výmer” pošlite aj to – urýchli čas spracovania cenovej ponuky.

V prípade,  že súbor prílohy prekračuje maximálnu veľkosť môžete ho poslať priamo na e-mail ponuka@britterm.sk
    murivostropprekladyrezivoškridle