Od histórie až po súčasnosť

Ipeľské tehelne sú pokračovateľom stáročnej tradície využívania žiaruvzdorných a keramických ílov, ktorých ložiská sa v Novohrade nachádzajú. V minulosti sa využívali najmä v hrnčiarstve, výrobe škridiel a pálených tehál.

1950 – Vyhláškou Ministerstva priemyslu bola tehelňa v Lučenci, v ktorej začiatok výroby pálených tehál sa datuje už v roku 1907, s účinnosťou od 1. 1. 1950 začlenená do novozriadeného podniku Ipeľských tehelní n.p. Lučenec.

1951 – 1987 – V priebehu prvých desaťročí pozostával podnik z početných tehelní, so stálou i sezónnou výrobou, rozložených v južnej časti Stredoslovenského regiónu. Prešiel postupnými organizačnými, technickými a technologickými zmenami, modernizáciou, postupnou koncentráciou výroby a zánikom sezónnych závodov.

1988 – V roku 1988 bol národný podnik pretransformovaný na štátny podnik a v tom období mal 12 závodov, respektíve prevádzok /Lučenec, Lučenec – Fabianka, Breznička, Poltár I, Poltár II, Tornaľa, Hajnáčka, Zvolen, Prievidza, Nitrianske Pravno, Závod pomocných prevádzok, Ťažobnodopravný závod/ a cca 1100 zamestnancov so sídlom v Lučenci.

1990 – Od roku 1990 prebiehali postupné zmeny súvisiace s odčleňovaním niektorých závodov reštitúciami i malou a veľkou privatizáciou.

1996 – 1. septembra 1996 vznikla vyčlenením zo štátneho podniku akciová spoločnosť Ipeľské tehelne, so sídlom v Lučenci s cca 300 zamestnancami. Súčasťou akciovej spoločnosti sú výrobné závody Lučenec – Fabianka, Breznička, Poltár II, Tornaľa, servisné stredisko ťažby a dopravy v Zelenom.

2019 – V súčasnosti spoločnosť vyrába viac ako 40 druhov rôznych tehál značky BRITTERM, ktoré svojou skladbou a vlastnosťami spĺňajú všetky kritériá, ktoré požaduje moderná stavba 21.storočia. Ide o veľkorozmerné výrobky s výbornou pevnosťou, tepelno­‑izolačnými vlastnosťami, ktoré sú vyrobené z prírodných surovín. Surovina v Novohradskej oblasti má predpoklady na výrobu tehál s najlepšou akumulačnou a zvukovo izolačnou schopnosťou. Do nášho produktového portfólia patria aj prvky keramickej prefabrikácie, preklady Atlas a polo montovaný stropný systém BRITTERM. Vo výrobe sa používajú najmodernejšie technológie vrátane robotizovanej linky. Zároveň svojim klientom poskytujeme nevyhnutný servis, dopravu a samozrejme aj odborné poradenstvo.