Rady a typy pri murovaní z brúsenej a nebrúsenej tehly

Na Slovensku patrí tehla medzi najpoužívanejší stavebný materiál už mnohé generácie. Je veľmi obľúbeným materiálom práve vďaka celému radu pozitívnych vlastností. Materiál, z ktorého je tehla vyrábaná, je ekologický a na našom území dostupný. Tehliarska hlina neobsahuje žiadne pridané látky, ktoré by škodili ľudskému organizmu, preto stavby z tohto materiálu možno označiť ako „ zdravé stavby“. Pozrime sa ako s ním pracovať a postupovať pri murovaní.

Ďalšími výhodami týchto zdravých stavieb je dobrá odolnosť voči hluku, odolnosť voči plesniam, hlodavcom či hmyzu, výborná akumulačná schopnosť, tvarová stálosť, stabilná teplota v lete aj v zime a v neposlednom rade tepelno-izolačné schopnosti.

Ako správne založiť prvý rad brúsených tehál?

Prvá vrstva tehál sa kladie na dokonale vodorovnú a súvislú vrstvu malty, ktorá nemá byť v žiadnom prípade tenšia ako 10 mm. Aby táto vrstva malty bola skutočne vodorovná, používa sa pri jej nanášaní nivelačný prístroj s latou a vyrovnávacia súprava, ktorá pozostáva z dvoch prípravkov s meniteľným nastavením. Pomocou týchto prípravkov sa nastavuje hrúbka a šírka nanášanej maltovej vrstvy. Zabezpečí sa tým dokonale vodorovné maltové lôžko na položenie prvej vrstvy tehál. Murovanie ďalších vrstiev muriva Po založení prvej vrstvy tehál sa ďalšie vrstvy murujú dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je použitím lepiacej malty pre tenké škáry (používa sa na rebrá alebo na súvislú vrstvu malty) a druhý spôsob je použitím tenkovrstvého lepidla DryBRITTERM.

Tipy a rady:
  • Pred murovaním sa ložné plochy tehál pretrú mokrou murárskou štetkou ( takto ich zbavíme prachu po brúsení a zabezpečíme lepšiu priľnavosť lepiacej malty)
  • Teplota vzduchu pri murovaní nesmie klesnúť pod +5 °C a stúpnuť nad +35 °C. Od +5 °C do -5 °C sa neodporúča. Pri teplotách nižších ako -5 °C sa zakazuje. Výnimku tvoria len špeciálne na tieto podmienky vyvinuté lepiace malty.
  • Murovacie prvky by nemali byť zamrznuté, premočené alebo zaprášené. Pri vyšších teplotách doporučujeme tehly navlhčiť pred nanášaním malty.
  • Po dokončení murovania je potrebné murivo chrániť pred zamrznutím zakrytím vhodnými materiálom.
Omietanie

Na omietanie tehál BRITTERM sa môžu použiť omietkové zmesi pre strojné a ručné spracovanie, jedno a viacvrstvové omietky, omietky vnútorné a vonkajšie ako aj omietky tepelnoizolačné. S omietaním sa môže začať až po dokončení celého objektu, t.j. po osadení okenných a dverných výplní a po zastrešení. Na hotové murivo sa ako prvá vrstva nanesie prednástrek (tzv.špric) hr. 5 mm. Omietku necháme dôkladne dozrieť a vyschnúť pred ďalšími úpravami (napr. maľovanie).

Aké sú výhody brúsenej tehly?

Okrem vyššie spomínaných vlastností, ktoré tehly značky BRITTERM spĺňajú, sa s týmto typom tehly  pracuje jednoducho a presne. Maltová vrstva sa nanáša prostredníctvom nivelačného prístroja a tento postup zabezpečuje zníženie pracnosti a výrazne ušetrí aj murovací prostriedok a čas výstavby. Okrem financií ušetrí aj miesto na stavenisku ( priestor pre miešačky, dopravníky) a kvalita muriva je vysoká čo zabezpečila aj znížená vlhkosť v murive (pretože sa nepoužíva veľké množstvo vody).

Na čo myslieť pri murovaní prvého radu tehál nebrúsenými tehlami?

Pri zakladaní prvého radu tehál treba vychádzať z najvyššieho bodu základovej (stropnej) dosky. V tomto mieste ma byť hrúbka zakladacieho maltového lôžka 10 mm. Ako prvé sa murujú obvodové a vnútorné nosne steny, ktoré spolu tvoria nosný systém stavby, ktorý prenáša predovšetkým zvisle (ale i vodorovne) zaťaženia od ostatných časti stavby.

Napojenie vnútorných nosných stien na obvodové steny, ako aj vzájomné napojenie dvoch nosných stien musí zabezpečiť ich  statické spolupôsobenie.

To sa dá docieliť :

  • súčasným murovaním a previazaním oboch stien, pričom sa murivo preväzuje v každom druhom rade a v ostatných radoch sa medzera medzi nosnou a obvodovou stenou vyplní maltou
  • vytvorením vhodného zazubenia v stene, ktorá sa muruje ako prvá a následným domurovaním ďalšej nosnej steny – vhodne len pre murovanie na klasickú maltu
  • pomocou stenových spôn, tzv. plochých kotiev, z nehrdzavejúcej ocele

Murovanie obvodových stien sa začína položením rohových tehál v každom ďalšom rade. Každá rohová tehla ma byť vzhľadom na susedné rohové tehly otočená v pôdoryse o 90°. Orientácia pier a drážok ma byť rovnaká.

Tehly sa ukladajú do maltového lôžka pozdĺž murárskej šnúry natiahnutej medzi rohovými tehlami. Ukladajú sa tesne za sebou tak, aby sa navzájom dotýkali. Styčne škáry medzi tehlami systému pero+dražka ostávajú nepremaltované. Výnimkou sú väzby rohov, kde sa premaltujú aj styčné (zvislé) škáry.

Dávajte si pozor!

Pri murovaní z nebrúsených tehál treba dbať na správny spôsob ukladania tehál do muriva – tehly sa nesmú posúvať po maltovom ložku! V opačnom prípade sa malta natlačí do styčných škár medzi tehlami, a nie je možne tehly dotlačiť k sebe.

Zvislosť muriva je potrebne priebežne kontrolovať pomocou vodováhy či olovnice. Odporúča sa tiež občas skontrolovať správnu polohu šnúry.

Niektoré formáty si vyžadujú na vytvorenie správnej väzby na rohoch (v kútoch) stien tzv. rohové tehly, prípadne kombináciu rohovej a polovičnej tehly. Docielime to práve použitím doplnkových tehál.